Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/e/6/e6758a03-abda-4087-ad54-4f8bd49895a9/polescuk.cz/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Brusel požene Česko k soudu

Evropská komise včera vydala zprávu o tom, podá žalobu o nesplnění povinnosti na Českou republiku, Maďarsko a Polsko.

Komise se rozhodla žalovat tři ze čtyř států Visegradské čtyřky nesplnění povinností vyplývající z práva EU. O tom informovala včera ve své tiskové zprávě. Důvodem je podle ní nedostatečné plnění migračních kvót, které byl schváleny coby dočasné opatření proti probíhající masivní migrační vlně v roce 2015.

Rozhodnutí Komise je vyústěním déle trvajícího procesu. Země V4 již v roce 2015 odmítly povinné, byť dočasné, kvóty na přerozdělování lidí. Toto dočasné opatření bylo napadeno u ESD, a to Slovenskem a Maďarskem. Nicméně bezúspěšně.

Komise mezitím země V4 několikrát vyzvala k tomu, aby učinily nápravu, popř. dostatečně přesvědčivě vysvětlily, proč opatření nedodržují. Po proběhnutí několika evropských voleb, zejména pak ve Francii, kde se nynější prezident vezl na vlně populismu, začala Komise stále více tlačit na země Visegrádu. Tento tlak nakonec neustála Bratislava a Fico projevil „dobrou vůli“ a naznačil, že by země mohla své závazky splnit. To však dodnes neudělala.

Slovensko se tím ale  vyhnulo řízení o nesplnění povinností. Toto řízení je předpokládáno Smlouvou o fungování EU, konkrétně v čl. 258. Tam stojí: „Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření. Nevyhoví-li tento státu stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.“

Formálně Komise začala proces v létě. V září se pak vyjádřil ministr vnitra v demisi Milan Chovanec v dopise, který však pro Komisi nebyl dostatečným vysvětlením. Té nestačí, že Česká republika posílala své policisty na mise Frontexu do Středomoří, stejně jako další stovky policistů na základě bilaterálních dohod s postiženými státy. Údajně není dostatečný ani argument nefunkčnosti tohoto mechanismu.

Komise sdělila, že bude dále pokračovat v řízení, protože soud rozhodl o tom, že jsou přerozdělovací kvóty v pořádku. Co naplat, že rozhodnutí ESD ohledně kvót je naprosto katastrofální jak z hlediska samotného řešení sporné otázky, tak i použité argumentace. Ta je naprosto nedostatečná, až chabá. K ní jsem se vyjádřil již ve svém předešlém blogu.

Co tedy pro Českou republiku plyne? Komise podá žalobu, soud rozhodne. Pokud kladně, bude muset Česká republika přijmout počet uprchlíků, jež ji stanovují kvóty. Pokud se nová vláda rozhodne neplnit, může Komise podat druhou žalobu, v níž bude požadovat, aby Česká republika zaplatila pokutu. Buď půjde o paušální částku anebo penále. Dle tabulek, kterými se řídí, pak nejmenší částka, již budeme muset zaplatit, představuje desítky miliónů korun.

Díky tomu všemu bude nová vláda ve velmi složité pozici. Na výběr toho příliš nebude. Může se pokusit s Bruselem dohodnout. Podobně jako Fico ukázat dobrou vůli a ztratit tak část popularity u svých podporovatelů. Nakonec však nikoho nemusí přijmout. Může však taky zastávat podobnou pozici jako teď. Prohrát spor (odklon od původního rozhodnutí ESD by mě velmi překvapil). Platit. Buď jednorázově anebo každý den.

Na pozadí toho všeho si však nelze nevšimnout dvojích standardů. Jedním příkladem jsou země, jež mají být žalovány, protože veřejně ukázaly nechuť plnit absurdní, emocionální a z mého pohledu také nemorální rozhodnutí. Nicméně již nejsou žalováni ti, kdo se sice rozhodl neplnit, avšak formálně projevil iniciativu. De facto žádný ze států nemá splněno na 100%, některé ani z poloviny. Vlastně některé ani z třetiny (aktuální čísla zde). O nefunkčnosti mechanismu se můžeme přesvědčovat pokaždé, když Komise vydá novou zprávu. Do dnešního dne bylo dle kvót přesunuta necelá třetina lidí.

Druhým příklad je Německo, které naprosto beztrestně porušuje třetí energetický balíček EU stavbou plynovodu NordStream 2 spolu s Ruskem. Zde dokonce namísto jasného vzkazu Komise Berlínu, vidím snahu Bruselu pozměnit tak, aby sice Německo stavět nemohlo, ale aby z toho vyšlo s čistým štítem. A tak by se dalo pokračovat.

Bohužel lze znovu konstatovat, že taková rozhodnutí Komise nepřinesou nic menšího než zvyšující se napětí. To bude pouze nahrávat populistům, kteří se chytají každého unijního přešlapu. A upřímně, v posledních měsících ani nemusí moc hledat. Brusel totiž dělá jedno špatně rozhodnutí za druhým.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.