Nechte studenty stávkovat

Lidé vychází do ulic. Není jim jedno, co se v České republice děje. Autoritářům to ovšem není po chuti. 

Jsi mladý. Jsi nezkušený. Však o živote nic nevíš. Všichni s tebou manipulují. Raději moc nevylejzej. Jsi tupec, blb, ignorant. Nemáš respekt k autoritě. Prostě mlč a nevyčnívej. Klasické argumenty těch, kteří chtějí umlčovat.

Před pár dny vyšli studenti do ulic. Vyšli ne proto, že by snad někdo z nich nerespektoval výsledky voleb. Vyšli proto, že ten kdo vyhrál, si s našim nejvyšším zákonem vytírá pozadí. A vyšli naprosto oprávněně, aniž by snad porušili morální zásady či snad zákon.

A je to vlastně zákon, který studentům, a nejen jim, vyjadřovat svůj politický názor. Vlastně těch zákonů je vícero. Já si v tomto blogu vybírám dva. První z nich je ústava České republiky, konkrétně Listina základních práv a svobod a tzv. školský zákon.

Listina

Listina základních práv zaručuje každému z nás určitá politická práva. V souvislosti s protesty je proto dobré zmínit jednak právo na svobodu projevu, jednak právo shromažďovací.

Právem na svobodu projevu se rozumí právo svobodně projevovat svůj názor. Znamená to, že názor nesmí být cenzurován (státem), ani jinak omezován. Samozřejmě za předpokladu, že se tím nebudou porušovat práva ostatních. V takovém případě může zasáhnout zákon. Což vlastně i sama Listina předpokládá a uvádí.

Se svobodou projevu je úzce spjato shromažďovací právo. Právo shromažďovací zaručuje možnost společně s podobně smýšlejícími jedinci své názory prezentovat ve veřejném prostoru. I zde platí, že nesmí docházet k porušování práv ostatních. V takových případech by mohlo dojít k zákazu takového shromáždění. Toto právo však není omezeno věkem, ani myšlenkami, které se prezentují (pokud nesměřují k potlačování demokratických hodnot ve společnosti, základních práv ostatních apod.).

Školský zákon

Školský zákon stanovuje, že politická agitace je na školách zakázaná. Stejně tak, jako prosazování určitého politického hnutí.

Stejný zákon ovšem stanovuje také to, že vzdělávání slouží k mj. k pochopení základů demokratického fungování, právního státu a základních lidských práv. To znamená, že školy jsou povinny žákům předkládat relevantní informace o tom, jak funguje demokratická společnost, co je to právní stát a jaká jsou základní práva každého z nás.

Co z toho plyne?

Pojďme si nejdřív jednu věc vyjasnit hned na začátku. Vyjádření svého politického názoru patří do demokratické společnosti úplně stejně jako volby. Můžete  být vítězem se ziskem 99%. Když se ovšem rozhodnu, že půjdu sám protestovat proti tomu, že provádíte mizernou politiku, mám na to plné právo. Demokracie totiž není o tom, že většina menšinu umlčí. Je tomu naopak. Většina musí respektovat práva, která menšina má, jak je zakotveno v článku 6 ústavy ČR.

A mluvím tady o základních právech. Je to právo na vyjádření politického názoru. Je to právo se angažovat. Je to právo nebýt pro své politické názory perzekuován či trestán.

Tady se totiž ukazuje, jakými autoritáři jsou ti, kteří by zakazovali tato shromáždění. Na jedné straně brečí, že je cenzura na straně druhé byste zavírali ústa těm, kteří mají jiný politický názor. A někteří jdou mnohem dál.

Dost z vás by vyhazovalo učitele z práce proto, že plní svoji zákonnou povinnost. Říkat žákům, že je potřeba bránit demokracii a základní hodnoty právního státu totiž není tím typem agitace, který by nebyl povolen. To samozřejmě, za předpokladu, že se přímo nepropagují myšlenky určité politické strany.

Závěr

Takže vám řeknu jedno, autoritáři. Studenti mají plné právo vycházet do ulic. Mají plné právo kritizovat vládu v demisi. Mají plné právo upozorňovat na porušování ústavních zvyklostí. Pokud byste totiž byli skutečnými demokraty, vítali byste takové vyjádření politického názoru.

Jakým právem se opovažujete sahat na práva ostatním? Kdo vám dal tu morální autoritu kritizovat, kteří se nebojí veřejně vyslovit svůj názor o zachování právního státu v této zemi? Nikdo. Toto právo vám nedal vůbec nikdo.

A spíš než cokoli jiného to vypadá, jako kdybyste se chtěli mladé generaci pomstít. Protesty mladých vám totiž připomínají ten zlý Listopad, který vám vzal svět, do kterého jste se narodili,  a kterému jste rozuměli, milé Gottwaldovy a Zápotockého děti.

Proto opakuji. Nechte tedy studenty stávkovat. A jestli to nejste schopni zvládnout, tak si přestaňte brát do úst demokracii, protože demokraty dozajista nebudete.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.