Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/e/6/e6758a03-abda-4087-ad54-4f8bd49895a9/polescuk.cz/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Pozastavení práv Polska = hašení požáru benzínem

Evropská komise je odhodlaná protlačit pozastavení hlasovacích práv Polska, aby dosáhla znovuobnovení vlády práva v této zemi. 

Komise včera vydala tiskové prohlášení, ve kterém uvedla, že již nadále nelze čekat, že Varšava dobrovolně upustí od provedených reforem, které podle EU podkopávají vládu práva. Po dvou letech vyjednávání, které dle Komise nevedly k výsledku, bylo po vyjednávání komisařů rozhodnuto, že je potřeba navrhnout, aby Rada přijala rozhodnutí dle čl. 7 SEU. Co to znamená?

Pokud se podíváme do Smlouvy o EU, přečteme si následující: „Na odůvodněný návrh […] Evropské komise může Rada kvalifikovanou většinou čtyři pětin svých členů a po obdržení souhlasu  Evropského parlamentu rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý stát závažně poruší hodnoty uvedené v čl. 2.“ 

Které hodnoty jsou v tomto článku uvedeny? Jedná se zejména o úctu k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnost, úctu k právnímu státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

Dále je v čl. 7 (1) uvedeno, že Rada bude přezkoumávat, zdá trvají důvody, pro které bylo přijato rozhodnutí a poté může podat doporučení. Poté může „Na návrh Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot“. Členský stát je pak znovu vyzván k tomu, aby se vyjádřil.

Pokud se nakonec dojde ke zjištění, že byly porušeny hodnoty z čl. 2, „může Rada kvalifikovanou většinou rozhodnout, že určitá práva, která pro dotyčný stát vyplývají z použití smluv, včetně hlasovacích práv, […] budou pozastavena.“ Daný stát přitom bude muset plnit povinnosti, které mu plynou ze Smluv. Což je vyjádření v čl. 7(3).

Až poté, co dojde k nápravě, může Rada kvalifikovanou většinou zrušit opatření přijatá podle předchozího odstavce. Co tohle všechno znamená?

Předně nutno říct následující. To, co říká Komise, dává smysl. Vládnoucí strana PiS skutečně nejedná v souladu s principy právního státu. Přijal právní normy, jež dostávají justici pod kontrolu politiků. Reforma nebyla udělaná šetrně, i když vlastně vše původně začínalo politických rozhodnutím předchozí vlády. Ta postavila PiS před hotovou věc, neboť ten by musel jmenovat soudce navržené předchozí vládou. Následné nepublikování rozhodnutí ústavního soudu a další reformy vskutku oslabily polský právní stát. Opravdu lze konstatovat, že k porušení hodnot došlo.

Neměl bych problém, kdyby se Komise rozhodla, že Polsko požene k soudu. Přeci jen, jedná se o základní pravidla Unie, která mají svůj smysl a zachovávají určitý demokratický standard. Komise však nezvolila cestu žaloby a rozhodla se pro jaderné tlačítko. Proč je to strategicky naprosté zcestné a nepromyšlené rozhodnutí?

Zaprvé, půjde o velmi zdlouhavý proces. Článek 7 mluví o tom, že rozhodnutí se musí přijímat kvalifikovanou většinou v Rada, což znamená, že bude potřeba vést rozsáhlou diskuzi, aby hlasoval dostatečný počet států, v tomto případě 22 z 27. Dále je potřeba dvakrát získat souhlas Evropského parlamentu. V neposlední řadě bude Polsku poskytnuto několik lhůt k vyjádření.

Ty se budou pohybovat v řádech měsíců. Suma sumárum, jestli se rozhodnutí přijme za rok, bude to rychlé.

Zadruhé se jedná o naprosto nevhodné načasování. V roce 2019 se mají v Polsku konat parlamentní volby a po tom všem, co Kaczynského strana udělala za poslední tři roky, její podpora není příliš vysoká. Rozhodně by ji to za tohoto stavu nestačilo na většinu. Avšak tím, že EK chce Varšavu demonstrativně potrestat, dává PiSu téma, které mu může přinést velmi mnoho politických bodů. Což ve svém důsledku a možném dalším vítězství vládní strany bude znamenat další vyostřování vztahů

Zatřetí je potřeba se zastavit u bodu, kdy Evropská rada musí rozhodnout jednomyslně. Známe totiž postoj Maďarska. Viktor Orbán prohlásil, že nedovolí, aby k pozastavení práv Polska došlo. Od začátku tedy víme, tato procedura bude neúspěšná a může skončit maximálně u nevymahatelného prohlášení o ohrožení hodnot EU v Polsku.

Začtvrté, krok Komise je od začátku nesmyslný a vypadá jako populismus pro západoevropské voliče. Namísto toho mohla Komise postupovat žalobou o nesplnění povinností dle čl. 258 SFEU, nedělat kolem toho velký povyk, nechat ESD rozhodnout o tom, že dochází k neplnění povinností ze strany Polska a nechat ho platit pokuty do doby, než dojde k nápravě stavu. Namísto toho Brusel zkouší změnit chování Varšavy politickým nátlakem, protože čl. 7 ve svém je politickou proklamací a právními důsledky.

Závěr 

Rozhodnutí Komise o tom, že bude tlačit na pozastavení práv je nesmyslné ze všech možných hledisek. Zhorší vnitropolitickou situaci v Polsku a zvýší napětí mezi Varšavou a Bruselem. Z dlouhodobého hlediska by pro Komisi bylo mnohem výhodnější vyčkat, popř. bez většího rozruchu podat návrh na zahájení soudního řízení, a teprve potom případně stupňovat tlak. Namísto toho se tento unijní orgán v čele s Junckerem rozhodl hasit požár benzínem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.