Proč Česká televize v souboji se Zemanem prohraje

Dnes už nikdo nemůže popřít snahu Miloše Zemana a dalších vrcholových politiků o změnu ve vedení ČT a jejím fungování. Pokud nepřijde změna stylu zpravodajství anebo jiná nepředvídatelná okolnost, otázkou nebude zdá ČT prohraje, ale jak velké budou ztráty. 

Dnešní stav

Útok na Českou televizi a další media je zřejmý. Miloš Zeman, Tomio Okamura či Andrej Babiš, všichni tři a další potřebují, aby Česká televize přestala fungovat v podobě, v jaké funguje dnes. Je pro ně příliš nepohodlná.

Není to snad ani tak proto, že by Česká televize schválně špinila tyto politiky. Je to dáno vývojem doby a okolnostmi. Každý z vyjmenovaných, má s realitou zásadní problém. Jeden má na Hradě Nejedlého a Mynáře, jezdí pro noty do Kremlu a v Číně s učí, jak stabilizovat společnost. Další zpochybňuje Holocaust a pracuje na vyvedení ČR z EU a NATO. Třetí je zase trestně stíhaný agent StB,  a jen díky skvělému marketingu Marka Prchala nemá preference na nule.

A o tom Česká televize informuje, protože musí. Ze zákona jí to ukládá povinnost. Zde je citace ze zákona o České televizi:

§ 2

(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen „veřejná služba v oblasti televizního vysílání“).

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

Důvody problémů

Bohužel pro Českou televizi ji povinnost, kterou musí ze zákona plnit, bude taky stát vítězství v souboji se Zemanem a dalšími. Důvody jsou tři a jsou prosté.

Zaprvé se mnoho lidí domnívá, právem či ne, to soudit nebudu, že se můžeme obejít bez České televize. Je příliš nákladná a my už v dnešní době nepotřebujeme tolik utrácet. Namísto toho se říká, že by ty peníze měly být utraceny jinak a lépe.

Na to navazuje druhý důvod. Role medií a jejich vliv ve společnosti klesá. Po nástupu sociálních sítí není problém dostat se k potřebnému obsahu, popř. být vidět ve veřejném prostoru či dokonce sám ten obsah tvořit.

Politici a další osobnosti dokážou vytvořit facebookovou komunitu s tou komunikovat přímo, aniž by k tomu Českou televizi anebo jiné médium potřebovali. To Českou televizi mnohdy vyšachovává a reálně nemá žádnou cestu, jak s tímto fenoménem něco udělat.

Zatřetí. Žijeme v postfaktické době. Většinu lidí fakta nezajímají. Stačí jim dojmy a emoce. Bodují také dobře podané lži na konspiračních webech, které lidem, jež pro to mají sklon, potvrdí jejich vidění světa.

Přizpůsobení se

Aby media dokázala na pozadí postfaktického světa a konkurence sociálních sítí přežít a zároveň získávat diváky a čtenáře, musí se přizpůsobit. Svých způsobem se přizpůsobila i Česká televize. Na jedné straně poskytuje rozhovory politikům, kde je víceméně vyvážená.

Na straně druhé ovšem do studií zve taky odborníky. Na EU, na Brexit, na Rusko a další témata, která hýbou společností. A zde nastává zásadní problém. Většina odborníků ve studiu vidí realitu takovou, jaká je (až na některé výjimky, třeba selhání u amerických voleb).

Například to znamená, že teď z EU bereme víc, než sami dáváme. Že Brexit pro Británii (prozatím) vypadá jako prohra. Že Rusko anektovalo Krym, okupuje část východní Ukrajiny a vede hybridní válku proti Západu, tedy i nám. Že Zeman s Kremlem kolaboruje (byť toto v TV nikdy přímo nezazní). Že Okamura podává návrhy, které nemají hlavu ani patu.

Voda na mlýn

Česká televize tedy po přizpůsobení se, dělá všechno to, co dělají i ostatní media. Předkládá názory, ne fakta. Protože jedině tak neztratí diváky a čtenáře. Drží se při tom ovšem dikce zákona.

Toto je ovšem voda na mlýn těm, kterým realita nakloněna není. Nakloněni jsou ovšem podporovatele Zemana a dalších. Drtivou většinu z nich nezajímá, co dělá, kde to dělá a jak to dělá. Vidí v něm své potvrzení světa a útočí na vše, co jejich představě odporuje. Zeman si toho je vědom.

Samozřejmě, že se mu nebude líbit, když ho většina odborné části veřejnosti kritizuje. Proto ta slova o elitářství, o poučování a tom, že to vyznívá, jako kdyby se lidem říkalo, co mají dělat. Vskutku, ono to tak může pro podporovatele Zemana, nicméně nejenom ně, vypadat. Oni nechtějí slyšet, že realita je taková, že na Hradě sedí vlastizrádce a komunista. Zdaleka ne každý volič nynější hlavy státu je totiž komunistou.

Co s tím?

Pro Českou televizi je toto zásadní problém. Neexistuje pro ní možnost, jak pokračovat ve stávajícím modelu a udržet se v podobě, jakou dnes vysílá. Pokud tak bude pokračovat, podlehne tlaku těch, kteří dokáží dobře zamaskovat své skutečné zájmy.

Pokud se ovšem soustředí pouze na předkládání faktů, ztratí velkou většinu své čtenářské a divácké základy. Lidé totiž nebudou mít to, co od media očekávají.

Závěr

Pokud se prostředí radikálně nezmění, Česká televize v podobě, jakou ji dnes známe, padne. Bude s největší pravděpodobnostní okleštěná. Dosazení do ní budou ti správní lidé a nakonec to dopadne tak, že bude vysílat to, co zrovna politická reprezentace bude potřebovat. Zeman a spol. tedy prozatím míří k dalšímu vítězství.

Líbí se obsah tohoto blogu? Podpořte ho malou peněžitou částkou, která pomůže se zaplacením vznikajících nákladů. Přispět můžete buď prostřednictvím PayPal

[wpedon id=“149″]

anebo převodem na účet: 2535334153/0800 

Díky!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.