Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/e/6/e6758a03-abda-4087-ad54-4f8bd49895a9/polescuk.cz/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Trvalé migrační kvóty na obzoru?

Před nedávnem byl na plénu Evropského parlamentu poskytnut mandát EP pro vyjednávání o trvalém přerozdělování migrantů. 

Stalo se tak poté, co Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), doporučil schválení mandátu EP pro vyjednávání s členskými státy (Radou EU). Udělení mandátu se muselo rozhodnout na plénu a hlasovalo pro něj 350 europoslanců.

Vyjednávání by mělo formo trialogu. Zapojí se do ní Komise, Rada EU a EP. Jednat se bude o návrhu Komise, jež trvalé kvóty navrhla už v minulém roce. Přijmout se mají ve formě nařízení Rady a Evropského parlamentu. Evropský parlament bude vyjednávat o návrhu pozměněném, a sice tak, jak byl upraven výborem. Podle EP by měl návrh na trvalé kvóty vypadat takto.

Žadatel o azyl by měl být prioritně přesunut do země, k níž má opravdový vztah. Tedy nejčastěji tam, kde má rodinu. V takových případech by pro mnoho žadatelů bylo cílovou zemí Německo. Pokud žadatel nebude mít ke státu opravdový vztah, bude se rozhodovat podle tzv. distribučního klíče. Potom už zodpovědnost za proces žádosti nebude nést první stát, do kterého uprchlík dorazí, nýbrž ten, kterému bude uprchlík přiřazen.

Detailnější popis tohoto klíče je zde. Půjde o vytvoření koeficientu, který bude složen z počtu obyvatel (40%), HDP země (40%), počet žádostí o azyl v období mezi lety 2010-2014  (10%) a nakonec míra nezaměstnanosti (10%). Lze tedy očekávat, že podle takového klíče by větší počet uprchlíků mělo dostat například Polsko, ale také Česká republika. Tento mechanismus by se podle návrhu měl stát permanentním automatickým.

Distribuční klíč bude mít ještě důležitou roli. Uprchlík si může vybírat mezi čtyřmi zeměmi, které mají nejnižší počet přijatých uprchlíků dle zmíněného klíče. Pokud uprchlík má vztah k určité zemi (dříve tu byl, má vzdělání v dané zemi), může si ho daný stát vybrat, pro údajně větší šanci na integraci.

Evropská unie chce dále vytřídit ty, který už od začátku nemají šanci na azyl. Pokud bude jasné, že tito lidé nemohou dostat azyl, měli by být posláni zpátky již z první země, do které dorazí. Podle návrhu bude spojování rodin rychlejší. Žadatel bude přesunut do země, ve které tvrdí, že má rodinu. Poté by to měl stát, do kterého se takový žadatel dostane, zkoumat, jestli rodinu v dané zemi doopravdy má.

Uprchlíci by dále dle návrhu měli mít možnost registrovat se jako skupina. Třicet lidí by pak mohli žádat o to, aby byli přesunuti společně.

Pokud se některý z členských států rozhodne pro poskytnutí ochranu, potom bude za daného člověka po pět let odpovědný. Taková osoba nesmí opustit území státu, do kterého byla přiřazena. Po pěti letech pak může žádat o udělení trvalého pobytu, což bude znamenat, že v dané zemi zůstane natrvalo.

Aby si EU zajistila spolupráci všech členských států, navrhuje, aby docházelo k omezení přístupu k fondům těm členským státům, které se rozhodnou takto určené a trvalé kvóty odmítnout.

Několik věcí v případě prosazování trvalých a automatických kvót nepochopitelných. Státy V4 již dříve ukázaly, že i dočasné kvóty jsou pro ně problém a že přesídlování není jedinou cestou, jak v migrační krizi mohou být země solidární. Česká republika například pomáhala finančně a personálně.

Nepochopitelná je také nutnost integrace. Kdy přesně nastal ten moment, kdy se přestalo říkat, že ti, kdo sem přišli požádat o ochranu, zde budou dočasně? Válka i nepokoje jednou skončí a je potřeba se vrátit. Přesně to by měla EU žadatelům o azyl neustále opakovat. Až válka skončí, vy se vrátíte a budete-li chtít přesto v EU žít, žádejte legálně o vízum. Legálně sem přijeďte, přizpůsobte se, dodržujte zákony. Časem můžete dostat trvalý pobyt a kdoví, jednou se třeba stanete občany naší země. Není možné to dělat jinak.

Odpor ke kvótám v mnoha zemích je evidentní a značný. Stejně jako k vydírání. Proto jejich prosazování jde proti samotným zájmům EU. Rada sice souhlasila s tím, že případné další kvóty budou přijímány jednomyslně, nicméně není tak těžké si představit následující situaci. Rozhoří se několik konfliktů na Blízkém východě a Africe. Milióny lidí se vydají na cestu do Evropy. EU pod nátlakem emocí zasedá k jednání a upouští od dříve schváleného stanoviska k jednomyslnosti. Jde přeci jen o politickou deklaraci. Následně kvalifikovanou většinou přijímá automatické kvóty.

Může se stát, že budou znovu ignorovány. Začnou padat žaloby. Přístup k fondům bude pro některé země uzavřen. To lze přežít. Nicméně stát se může také to, že bude zničeno pozitivní, co EU přinesla. Volný pohyb osob. Některé státy začnou zavírat své hranice. Dočasně anebo trvale. Vzniká precedens pro ignoraci legislativy EU. Nakonec si každý dělá, co chce a Unie se de facto rozpadá.

Scénář je to samozřejmě přivedený do absurdna, což je nicméně pouze důsledek absurdního směřování unijní azylové politiky.

PS: O svém postoji a nesouhlasu s kvótami, jsem se zmínil ve svém předchozím blogu zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.